Známa akupresúrne metóda, ktorá pôsobením tlakom na dané body odblokuje problémy ako s pohybovým ústrojenstvom, tak s vnútornými orgánmi.

Akupresúra je masáž založené na tlaku prstov a má rovnaké účinky ako akupunktúra. Dajú sa jej stimulovať akupresúrne body, ktoré sa nachádzajú hlavne na chodidlách a dlaniach, ale aj celé energetické dráhy, ktoré sú po celom tele. Vďaka tomu dôjde k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu prekrvenie tkanív, a tým k uvoľneniu svalov, lepšia pohyblivosti kĺbov a prekrvenie vnútorných orgánov. Akupunktúra zvyšuje obranyschopnosť, posilňuje ľudskú imunitu a telo detoxikuje, čím zlepšuje látkovú výmenu.

Pomáha pri pohybových ťažkostí, alergických reakciách, psychosomatickom rozladenie tela a mysle i pri motorických funkčných poruchách. Je to neinvazívna metóda, ktorá sa dá využívať aj doma bez dohľadu špecialistov (po správnom zaškolení), pretože neublíži, aj keď jej aplikácie či prevedenie nie sú úplne správne. Lekári využívajú akupresúru aj ako diagnostický prvok. Akupresúra slúži k miernenie ako akútnych aj chronických ťažkostí. Frekvencia aplikácie akupresúry u akútnych bolestí je 3x denne pri silnejšom tlaku, 3-5 opakovaných stlačení pri kratšej dobe (niekoľkých sekúnd). U chronických bolestí je frekvencia raz za 2-3 dni pri miernejšom tlaku, môže byť až 10 opakovaní pri dlhšej dobe (všetkých 10 stlačení by sa malo vojsť do 2 minút). Ak je bolesť pri akútnych problémoch veľká, dá sa frekvencia aplikovať rovnako ako u chronických ťažkostí, len sa dodržiava rytmus 3x denne. U detí sa vždy začína s ľahkým tlakom a krátkou dobou pôsobenia. Akupresúra by sa nemala aplikovať u tehotných žien, na jazvách, po čerstvých zlomeninách, pri možnostiach vnútorného krvácania alebo pri rakovine.