Relaxačná povrchová uvoľňovacie masáž s hudbou a vonnými olejmi. Cieľom tejto masáže je uvoľnenie tela i mysle, zbaviť sa stresu všedných dní.

Relaxácia je stav, kedy sa v ľudskom tele uvoľňuje svalové a psychické napätie. Pri relaxácii robíme zvyčajne činností, ktoré nás bavia, sú nám príjemné a zbavujú nás stresu a únavy. U ťažko fyzicky pracujúceho to môže byť relaxáciou napr. Čítanie a u človeka s veľkou mentálnej záťaži to môže byť obľúbená práca na záhradke, apod. Okrem týchto aktivít je rad cielených relaxačných techník. K najčastejším relaxačným technikám patrí autogénny tréning, Jacobsenove progresívna relaxácia a dychové cvičenia. Relaxácia je základom alebo nevyhnutným doplnkom terapie mnohých psychických chorôb a porúch – od neuróz až po psychotická ochorenia a závislosti.